Boerboel Winter-wandeling op 25 November 2007

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse winterwandeling!
Met dank aan Dennis Remkes en zijn vriendin, zij zijn zo vriendelijk geweest om voor ons deze leuke route uit te stippelen!

Wanneer?
Zondag 25 november om 11:00 uur.
We vertrekken om 11:00 uur dus zorg dat je er op tijd bent! De wandeling zal ongeveer een uur duren en is ook voor jonge boerboels goed mee te wandelen.

Waar?
De wandeling is in natuurgebied de Broekpolder richting Krabbeplas. In Vlaardingen (Zuid Holland)
• A20 afrit 8 Vlaardingen west
• Vanaf richting Rotterdam stoplicht rechtsaf
• Vanaf richting Rotterdam stoplichten links onder snelweg door
• Links af richting Krabbeplas de Broekpolderweg op
• Vanaf hier staan er bordjes richting de verzamelplek.

Informatie over het wandelgebied…
Oeverbos-Krabbeplas: fraai natuur- en recreatiegebied dat bestaat uit het oude Oeverbos en de veel jongere Krabbeplas. Vanuit het Oeverbos zijn de grote zeeschepen op de Nieuwe Waterweg goed waar te nemen. Broekpolder (420 ha): oorspronkelijk veenweidegebied dat tussen 1956 en 1977 is opgespoten met havenslib, met de bedoeling om er woningen op te gaan bouwen. De woningen zijn er echter nooit gekomen en nu ligt dit gebied ongeveer vijf meter hoger dan de omgeving. Het heeft de kans gekregen om 'nieuwe' natuur te ontwikkelen, dat afwijkt van het omringende Hollandse veenweidegebied. Het gebied is nu ingericht als natuur- en recreatiegebied met veel wandel- en fietsroutes. Vogelsoorten zijn o.a. Grutto, Kievit, Blauwe reiger en diverse eendensoorten. In het natuurreservaat vindt nog steeds het traditionele rietsnijden plaats. Toegankelijk op wandel- en fietspaden.

Na de wandeling…Vertrekken we in de auto naar een gezellig restaurant om gezamenlijk iets te eten en te drinken! Het is maar 2 minuten rijden....

Restaurant De Krabbeplas
Surfpad 50 - 3132 TW - Vlaardingen
Tel. 010-2340755

De wandeling is voor iedereen toegankelijk en geheel gratis, consumpties zijn uiteraard voor uw eigen rekening.