Uitnodiging - Keuringen SABT 2008

Aan alle Boerboeleigenaars/liefhebbers

Betreft: uitnodiging SABT-keuringen 2008

Wanneer: zondag, 11/05/2008 België (manège 't Groenof - Oud-Turnhout)
               zaterdag, 17/05/2008, Nederland (locatie volgt)
Waar:       België: Manège ’t Groenhof, De Laks 11, 2360 Oud-Turnhout   tel.: 0032 14/422352
Wie:         alle geregistreerde Boerboels, ouder dan twaalf maanden.

Beste Boerboeleigenaar/liefhebber,

Midden mei vinden weer onze Boerboel-Hoogdagen plaats: de jaarlijkse SABT-keuring, waarvoor we speciaal onze Zuid-Afrikaanse Keurmeesters naar Europa halen.

Elke geregistreerde Boerboel van minstens twaalf maanden oud kan inschrijven voor deze keuring.

Elke normale Boerboel die minstens 75% behaalt op zijn keurkaart krijgt zijn officiële registratiecertificaat, en mag per definitie ingezet worden in de fokkerij.

Honden die reeds aangekeurd werden, maar waarvan de eigenaar het gevoel heeft dat zijn/haar hond nog een heel stuk ontwikkelde sinds de laatste keuring kunnen aangeboden worden voor een herkeuring. Let wel: alleen het laatst behaalde resultaat is geldend: dus ook indien uw hond lager scoort dan de vorige keer!!!

Honden die een ongeval hadden en daardoor een gebrek vertonen, dienen een attest voor te leggen van hun behandelende dierenarts, anders riskeert de hond gediskwalificeerd te worden. Dit attest kan samen met de inschrijving naar het Secretariaat gestuurd worden.

Elke Boerboel die in de loop van het jaar, tussen de vorige keuring in 2006 en nu een videokeuring onderging, is verplicht zich op de officiële keuring voor herkeuring aan te melden, zoniet vervalt zijn tijdelijke keuring. Het registreren van pups van deze honden zal dan niet meer mogelijk zijn.

Elke Boerboel die meer dan 85% behaalt op een keuring, en daarbovenop bewijs van de dierenarts kan voorleggen dat hij/zij tenminste 1/1 heupen heeft, vrij is van entropion en ectropion en voor een  teef eveneens dat ze vrij is van vaginale hyperplasie , wordt opgenomen in het Stud-Register.

Na aankeuring kunnen deze documenten bezorgd worden aan het Europese secretariaat met vraag de hond in het stud register te laten plaatsen. Dit gebeurt NIET zomaar vanzelf!

We hopen dat de opkomst minstens zo massaal zal zijn als vorig jaar! Het mooie weer hebben we in elk geval besteld.
Iedereen is vrij in te schrijven voor de keuring van zijn keuze.

Voor het hele programma van de keuringen van Europa 2008 kan je kijken op de website van het Europese Kantoor van de SABT: www.sabt.org.uk .

Met vriendelijke groeten en tot dan,

Carine Bollen voor SABT Europa

Inschrijf formulier volgt zodra locatie voor Nederland bekend is.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
- BETALING VAN DE INSCHRIJVINGEN GEBEURT TER PLAATSE EN MET GEPAST GELD.
- HOND DIENT IN BEZIT TE ZIJN VAN ZIJN INENTINGSBOEKJE EN ZIJN ORIGINELE GEBOORTECERTIFICAAT (DAT ZAL INGEHOUDEN WORDEN!) (Veiligheidshalve kan u een copy maken en bewaren bij u thuis!)
- VERGEET NIET HET ATTEST VAN DE DIERENARTS INDIEN UW HOND EEN GEBREK VERTOONT TE WIJTEN AAN EEN ONGEVAL, MEDISCHE INGREEP…
- GEBRUIK VAN POEPZAKJES IS VERPLICHT OP HET TERREIN!!