Het karakter van een Boerboel
door Carine Bollen ©

De Boerboel is en blijft in de eerste plaats een waakhond en heeft bijgevolg nood aan een eigen territorium, een terrein dat hij daadwerkelijk kan en mag beschermen: hij is zeker geen hond voor een flat of een kleine woning met weinig of geen tuin en een dagelijkse wandeling aan de lijn in een dichtbevolkte omgeving voldoet nu eenmaal niet aan zijn behoefte.

Hij is een perfecte familiehond maar eerder afstandelijk tot zelfs terughoudend naar vreemde mensen en ongekende situaties. Een Boerboel is slechts volwassen op late leeftijd: 2 jaar voor een teef tot zelfs 3 jaar voor een reu, met daarop nog variaties per individu. Dit betekent dat de Boerboel zijn puberteit bereikt op een leeftijd dat de meeste andere rassen reeds volwassen gedrag vertonen. Als pup (soms zelfs tot 1,5 jaar!) is hij heel makkelijk en meegaand, waardoor hij reeds menig eigenaar misleid heeft door een vals gevoel te geven van een gemanierde en gesettelde hond te zijn, als plots de problemen beginnen op een vrij onverwachte leeftijd...: de hond vertoont plots eigenzinnig gedrag, wordt dominant naar zijn familie, staat ineens wantrouwend tegenover vreemden en ook vreemde honden kunnen plots een probleem vormen. De meeste Boerboels worden in deze periode ook onzeker tot zelfs soms angstig, zelfs in gekende situaties... Dit is geen reden tot paniek: geef je hond de kans en de tijd om evenwichtig volwassen te worden en mits de juiste aanpak gaat dit vanzelf voorbij...

Let wel: zijn waaksheid naar onbekenden en zijn eerder afkerige houding naar vreemde honden zullen in de meeste gevallen wel blijven! Eerlijkheid dwingt mij erbij te zeggen, dat er uitzonderingen op deze regel bestaan, maar als je ervan uitgaat dat je Boerboel zich mogelijk zal gaan gedragen zoals hierboven beschreven en je hebt daar geen problemen mee, kan je met een gerust gemoed de toekomst tegemoet zien...is hij een uitzondering, dan heb je een bonus! Kan je hier echter NIET mee leven, geef ik je de raad NU op internet op zoek te gaan naar een ander ras!

Een Boerboel is niet bepaald een terrasjes- en winkelwandelstraten-hond, al kan je hem wel vanaf een jonge leeftijd gemakkelijk gewennen aan deze situaties, maar het zullen toch nooit echt zijn hobbies worden en op lange termijn is het misschien toch wel vragen naar problemen. Een goede socialisatie als pup is heel belangrijk, alleen geeft het geen garantie dat je hond een allemansvriendje zal blijven! Mensen en andere dieren die hij kent vanaf zijn prille jeugd en die hij ontmoet op regelmatige basis blijven doorgaans vrienden voor het leven, mits zijn vertrouwen niet wordt beschaamd.

Een Boerboel dient opgevoed, niet noodzakelijk getraind te worden: dit betekent dat je hem liefst nooit met kracht moet dwingen dingen te doen die hij niet leuk vindt. Vergeet niet: waar het kracht betreft zal jouw Boerboel het steeds van je winnen! Het enige waartoe dit zal leiden is dat het meest waardevolle in je relatie, de vertrouwensband tussen jou en je hond, verloren gaat. Deze band moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen, respect en liefde.

Een Boerboel staat nog zeer dicht bij de natuur. Wat hij dan ook het best begrijpt zijn de regels die er heersen in een roedel van wilde honden of wolven: zijn baas is de absolute Alpha, de onbetwistbare leider. Om een goede Boerboeleigenaar te zijn verdient het dan ook aanbeveling om op z'n minst over een basiskennis van hondentaal te beschikken, om zo die perfecte harmonie tussen jezelf en je hond te kunnen creeeren.

De Boerboel is een kindervriend; laat echter nooit een grote sterke hond alleen bij kinderen! Een hond is geen goedkope babysitter...! Zonder toezicht kunnen er zich tussen je hond en je kinderen ernstige communicatieproblemen voordoen! Een Boerboel is trouwens maar zo goed met kinderen als de opvoeding die je hem en de kinderen gaf dat toelaat: leer je hem als baas niet dat hij respect moet hebben voor ALLE leden van het gezin, en leer je de kinderen niet dat de hond ook een levend wezen is dat als dusdanig behandeld dient te worden, krijg je eerder vroeger dan later moeilijkheden! Bedenk ook, dat als er vriendjes over de vloer komen en de spelletjes worden een beetje ruw, jouw Boerboel geneigd zal zijn jouw (zijn!) kinderen te gaan beschermen, dus voor ieders welzijn: laat hem niet delen in hun spelletjes!

Een ding is zeker: een Boerboel is een eerlijke hond die fouten verdraagt en vergeeft, mits zijn baas zo verstandig is ze bijtijds in te zien en de wil heeft eraan te werken...

Daarom is mijn voorstel aan jou:
stel jezelf de vraag:
wil ik echt een hond in mijn leven voor minstens een jaar of tien, of wil ik dat niet?
Omdat ik vermoed dat het antwoord op deze vraag een volmondig 'ja' zal zijn, zeg ik je nu:
stel jezelf een tweede, nog belangrijker vraag:
wat verwacht ik van een hond en wat heb ikzelf aan hem te bieden? Wil ik een hond om elke situatie met het gezin te delen, om overal mee naartoe te nemen, stad, park, markt..om mee te sporten zoals agility ed (neem dan zeker geen Boerboel, hoewel ook hier weer de uitzonderingen de regel bevestigen...), of zoek ik een trouwe kameraad, een vriend die indien nodig mijn have en goed met zijn leven wil beschermen? Heb ik genoeg ruimte voor zo'n vriend en kan en wil ik voldoende tijd besteden om een goede relatie op te bouwen met mijn hond en hem op te voeden tot een aanvaardbaar lid van de maatschappij? Beschik ik over voldoende hondenkennis om zo'n hond baas te blijven zonder hem in zijn waardigheid te breken?

Ben je nu nog steeds overtuigd dat de Boerboel voor jou de geschikte hond is, ga dan op zoek naar een geschikte fokker: iemand, die je kan vertrouwen, die onvoorwaardelijke garanties durft geven naar de toekomst toe, die niet fokt uit winstbejag maar uit liefde voor het ras, iemand die bereid is ten alle tijden te helpen met raad en daad mochten zich toch problemen voordoen van welke aard ook.
Ga pas dan naar puppies kijken, zodat je jezelf niet laat verleiden in een zwak moment door die onschuldige snoetjes, want elke pup is even schattig!
Overweeg ook, dat nooit kleur, maat of geslacht de belangrijkste criteria mogen zijn om je keuze te bepalen, maar realiseer je ten volle dat temperament en karakter uiteindelijk de garanties zullen zijn voor je goede relatie met je hond. Kies dus bv. nooit een dominante reu voor een gezin met kleine kinderen, enz... Vraag je fokker je te willen helpen bij deze belangrijke beslissing.

Indien je ervoor kiest een Boerboel te kopen, en mits je hem de juiste opvoeding geeft, weet dan dat je een vriend hebt voor het leven.... Succes!

© Carine Bollen