De Zurich Cementloze Kunstheup - Zurich Cementless Total Hip Artroplasty (THA)
van www.dapdrechtstreek.nl©

Eind 2003 is dierenziekenhuis Drechtstreek, als enige in Nederland, begonnen met het implanteren van cementloze kunstheupen bij middelgrote tot grote honden. Ondertussen zijn meer dan 30 Nederlandse honden geholpen met de nieuwe methode. Wereldwijd zijn er echter al enkele duizenden honden met succes met deze operatie geholpen. Het internationale project is in samenwerking met de Universiteit van Zürich opgezet. Prof. P. Montavon en Dr. S. Tepic hebben met de dierenartsen van de afdeling chirurgie van het Dierenziekenhuis Drechtstreek te Dordrecht (dierenartsen van den Brink en Reijers) een aanzet gegeven tot een geheel nieuwe methode van heupoperaties bij honden, die lijden aan ernstige HD en osteo-arthrose als gevolg van HD. Ook andere misvormingen van de heupen kunnen nu behandeld worden. Als gevolg hiervan zijn de oude behandelmethoden voor heupproblemen (pectineus-myectomie, bekkenkanteling, gecementeerde heup, …), die toch al niet of te weinig tot goede resultaten leidden, nog weinig van toepassing binnen onze kliniek.
   
In tegenstelling met de meeste kunstheupoperaties, humaan en veterinair, wordt er nu een geheel nieuwe methode toegepast waarbij er geen cement meer wordt gebruikt.
   
De heupkop wordt via een speciaal implantaat bevestigd met schroeven in het dijbeen na verwijdering van de misvormde heupkop. Cement wordt niet gebruikt. De bevestiging aan het dijbeen is meteen stabiel. Naast een nieuwe heupkop wordt ook de defecte heupkom vervangen door een nieuwe cup, die zich klemt in het daarvoor op maat gemaakte acetabulum (=heupkom). Deze kan echter ook nog eens extra vastgeschroefd worden. De cup is gemaakt van een titanium/aluminium/vanadium legering. Deze is poreus gemaakt, zodat er snel een natuurlijke botverbinding ontstaat met het acetabulum, doordat het bot vanuit de diepte door de buitenste laag van de cup groeit.
  
Veel complicaties die gevreesd worden bij het gebruik van de “ cement methodes” blijven achterwege. De voornaamste complicatie bij de cementmethoden is namelijk het loskomen van de implantaten. Daarnaast is het zo dat doordat de implantaten meteen stevig verankerd zitten, de belasting van de poot direct kan en moet plaatsvinden. De hond kan bijna altijd direct tot zeer snel na de ingreep lopen. Daarna kan de revalidatie beginnen. Op deze manier kan er een goed tot zeer goed resultaat percentage van ruim 95% gehaald worden.

  


Meer informatie kunt u inwinnen via ons mailadres: info@dapdrechtstreek.nl, u kunt ook telefonisch contact opnemen met onze praktijk: 078-6219130 en vragen naar dierenarts Reijers of dierenarts van den Brink.