Om de financiele risico’s voor dit evenement te minimaliseren zijn wij op zoek naar sponsoren en standhouders.

Rubrieksponsor
Uw bedrijfs- of kennelnaam wordt vermeld in het programma en op de website.
Indien gewenst mag u zelf de prijzen uitreiken in de betreffende rubriek.

Rubriek 1 t/m 8  en 15 € 30,00
Rubriek 9 t/m 11 € 50,00
Rubriek 12 en 13 € 100,00

Standhouders
Eigen stand €  50,00

Heeft u interesse om ons financieel te steunen neem dan kontakt op met het showcomité en wij bespreken graag de mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To minimize the financial risks for this event we are looking for sponsors and exhibitors.

Class sponsor
Your business or kennel name will be mentioned in the program and on the website.

If desired you may award prizes in the relevant class.

Class 1 until 8  and 15 € 30,00
Class 9 until 11 € 50,00
Class 12 and 13 € 100,00

Exhibitor
Own stand €  50,00

Are you interested to support us financially please contact the show Committee and we would be happy to discuss the options.