Inschrijvingen

 

Entries

1

Elke boerboel met een geboorteregistratie van een erkende organisatie mag aan de show deelnemen.

 

1

Any Boerboels which is (birth) registered may participate in the show.

2

Inschrijfgeld is € 20,00 per hond.
Elke volgende hond van zelfde eigenaar € 15,00

 

2

Entry fee is € 20,00 per dog.
Every next dog of the same owner € 15,00

3

Met het insturen van het inschrijfformulier verplicht men zich tot het voldoen van het inschrijfgeld.

 

3

With the submission of the registration form required the payment of the entry fee.

4

Inschrijfformulieren voor 14 april 2016 inzenden aan:  bestuur@boerboelclub.info

 

 

4

Send Entry forms for April 14th 2016 to:

bestuur@boerboelclub.info

 

Beoordeling

 

Adjudication

1

De keurmeesters zijn seniorkeurders, keurders en hondenkenners.

 

1

The judges are senior appraisers, appraisers and dog experts.

2

Per klasse worden 3 prijzen uitgereikt.

 

2

Three positions are awarded per class

3

Alleen de winnaars van Junior- en Seniorklassen kunnen meedingen om het Europees Kampioenschap.

 

3

Only the winners in the Junior and Senior classes compete for the position of European Champion.

4

In het geval van gelijke uitslag geldt de stem van de hoofdkeurder.

 

4

In the event of a tie, the vote of the senior Judge will decide the matter

5

De beslissing van de keurmeesters is finaal.

 

5

The judges’decision is final.

Algemeen

 

General

1

Deelnemers zorgen zelf voor huisvesting en water.

 

1

Exhibitors must provided cages and water for their dogs.

2

Teven die loops zijn worden van deelname uitgesloten.

 

2

Females that are on heat may not participate in the show.

3

Alle honden blijven aangelijnd en onder toezicht van een begeleider.

 

3

All dogs must be on a leash, and be kept under control.

4

Over agressieve honden worden gedisqualificeerd.

 

4

Overly agressive dogs will be disqualified.

5

Begeleiders moeten afstand houden en elkaar veiligheid respecteren.

 

5

Handlers must respect one-another’s safety and distance.

6

Deelname aan de show houdt in dat de BoerboelClub recht heeft foto’s te maken en te publiceren van finalisten.

 

6

Participations in the show implies permission for the BoerboelClub to publish photos of dogs selected as finalists.

7

Deelnemers mogen geen kennelnaam zichtbaar dragen in de ring.

 

7

No kennelbranding allowed on exhibitors in the ring

De BoerboelClub aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade tijdens de Boerboelshow.

 

 

The BoerboelClub does not accept responsibility for injuries sustained at the Boerboelshow

 

 

 

 

 

Beoordelingskriteria

 

Adjudication criteria

 

 

 

 

 

-

Alle deelnemers zullen worden beoordeeld met inachtneming van hoe representatief ze zijn voor het ras Boerboel in overeenstemming met de  rasstandaard.

 

-

All participants will be judged bij taking into consideration how representative they are of the boerboelbreed, in accordance with the breed standard.

-

Bij de beoordeling van deelnemers zullen de keurmeesters de nadruk liggen op de volgende hoofdeigenschappen en subcategoriën.

 

-

In evaluating the participants, the judges will focus on the following main characteristics and subcategories.

 

 

 

 

 

 

Algemene voorkomen

 

 

General appearance

 

- groot en sterk

 

 

- big and strong

 

- ideale hoogte

 

 

- ideal height

 

- balans

 

 

- balance

 

- bespiering

 

 

- musculature

 

- indrukwekkend

 

 

- impressive

 

 

 

 

 

 

Temperament

 

 

Temperament

 

- hanteerbaar

 

 

- manageable

 

- gehoorzaam

 

 

- obedient

 

 

 

 

 

 

Houding

 

 

Poise

 

- algemene conditie

 

 

- general health

 

- indruk van de hond (bv zelfvertrouwen)

 

 

- impression of the dog (eg confident)

 

 

 

 

 

 

Hoeking

 

 

Angulation

 

- voorhand

 

 

- forequarter

 

- achterhand

 

 

- hindquarter

 

 

 

 

 

 

Beweging

 

 

Movement

 

- veerkrachtig

 

 

- buoyant

 

- toplijn

 

 

- topline

 

- parallel

 

 

- parallel